بازرگانی آرین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود را بر پایه اعتماد متقابل بین تولید کننده و خریدار برای ایجاد تعاملات پایدار نهاده است و سعی بر این دارد تا بدون در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی و سیاسی افراد، بیشترین منفعت را به هر دو طرف برساند. ما بر این باوریم که اقتصاد جهانی تنها و تنها مشتری را می بیند و این مشتری است که باعث پیشرفت و تعالی هر ارگان اقتصادی خواهد شد. تلاش این واحد بازارگانی بر این است تا با بهبود وضعیت کیفی در برنامه بلندمدت خود خدمات ویژه ای به مشتریان خود بدهد و همچنین با شناخت نیاز افراد، زیرساختهای خود را ارتقا بخشد.