کشمش پلویی

کشمش پلویی از پرمصرف ترین انواع کشمش در خانوارها به شمار می رود و در هر خانه ای می توان این نوع کشمش را پیدا کرد. کشمش پلویی کاربردهای زیادی از قبیل پلو، شیرینی و کیک و کلوچه دارد.