قیمت کشمش تیزابی درجه 1 ملایر برای صادرات

قیمت کشمش تیزابی ملایر درجه 1 برای صادرات چقدر است؟ کشمش تیزابی درجه یک باید چه مشخصاتی داشته باشد تا بتوانیم به کشورهای مختلف صادر کنیم؟ قیمت فله ای با بسته بندی شده چقدر است؟

 

قیمت کشمش تیزابی ملایر

قیمت کشمش تیزابی درجه 1 ملایر برای صادرات

کشمش تیزابی ملایر به دلیل جنس خاک باغات ملایر از کیفیت خوبی برخوردار است. به عنوان مثال کشمش طلایی بناب در ایران بهترین است چون کشمش این منطقه برای طلایی شده مستعد است. کشمش تیزابی درجه 1 برای صادرات است که البته بستگی دارد تا به چه کشوری صادر شود. اروپای غربی کشمش درجه 2 یا 3 نمی برد اما کشورهای اروپایی شرقی کشمش تیزابی درجه 2 و 3 می خرند.

کشمش تیزابی درجه 1 دارای اندازه 8 و 12 میلی متر است که همگی یک اندازه بوده و هیچ گونه چوب و کشمش شته زده در آن نیست و رنگ آنها یکدست است. قیمت کشمش تیزابی درجه 1 ملایر نشبت به بقیه شهرهای کشمش خیز گرانتر است که به دلیل کیفیت آن است.

راه های ارتباطی با ما:
سید امیر رسولی
09123483002
09214019271
raiasinsco84@yahoo.com

قیمت کشمش زرد درجه 1 بناب تبریز

قیمت کشمش زرد درجه 1 بناب تبریز در بازار خرید و فروش کشمش چقدر است؟ کشمش زرد طلایی درجه 1 دارای چه مشخصاتی است و از کجا درجه 1 بودنش را تشخیص دهیم؟

قیمت کشمش زرد درجه 1 بناب تبریز

قیمت کشمش زرد درجه 1 بناب تبریز

کشمش زرد همانطور که از نامش پیداست دارای رنگ زرد است اما این که چگونه به این رنگ تبدیل می شود را می گوییم. کشمش زمانی که به طروق مختلف تیزابی می شود به گرمخانه های ویژه ای منتقل می شود. در این مکان گوگرد را آتش زده و بخاری از دود در این منطقه پخش می شود. دود گوگرد که به کشمش خورد به مرور زمان رنگ کشمش را به زرد تغییر می دهد.

بعد از این مرحله شستشو و جداسازی کشمش است که براساس آن درجه کشمش تعیین می گردد. کشمش زرد درجه 1 دارای اندازه های یکسانی بوده و کشمش شته یا شکرک زده در آن نباید باشد. کشمش شکرک زده را وقتی نگاه می کنید یک قسمت آن به سفیدی می زند که با مشاهده دقیق می توان آن را دید.

قیمت کشمش زرد که بالاترین فروش کشمش در بناب تبریز را دارد بسیار حساس و قابل تغییر است. به عبارتی به هر نوسانی حساس است چون تنها در بناب و ملکان اذربایجان شرقی تولید می شود و مابقی از این مناطق تهیه می کنند.

راه های ارتباطی با ما:
سید امیر رسولی
09123483002
09214019271
amir_rasouli200814@yahoo.com
www.arianraisins.ir