قیمت کشمش سبز قلمی

قیمت کشمش سبز قلمی کاشمری درجه 1

قیمت کشمش سبز قلمی کاشمری در درجات مختلف تولید می شود که مهمترین کشمش سیبز قلمی کاشمر صادراتی است که به اغلب کشورها صادر می گردد.

کاشمر از شهرهای کشاورزی خیز استان خراسان است که کشمش سبز قلمی از اقلام بسیار مهم صادراتی بشمار می رود. این کشمش به عنوان کشمش آجیلی نیز معروف است و قیمت کشمش سبز قلمی در سالهای اخیر رشد چند برابری پیدا کرده است.

هر چه اطلاعات مردم نسبت به خواص کشمش بیشتر شده و از طرفی بیماری مختلف زیاد می شود مصرف کشمش در داخل نیز افزایش می یابد. کشمش سبز قلمی از معدود انواع کشمش است که مصرف داخلی نیز دارد چون در آجیل استفاده می گردد.

قیمت کشمش سبز قلمی بسته به کیفیتی که دارد تعیین می گردد و چون میزان تولید آن کم است از قیمت بالایی نیز برخوردار است. کشمش یک کالای کیفی است و برای صادرات کشمش سبز قلمی کاشمر باید حتما کشمش را از نزدیک ببینید چون در غیر اینصورت نمی توانید برای صادرات اقدامی کنید.

راه های ارتباطی با ما:
سید امیر رسولی
09123483002
09214019271
amir_rasouli200814@yahoo.com