کشمش طلایی

کشمش طلایی یا کشمش انگوری از مهمترین اقلام صادراتی ایران است. کشمش دومین کالای ارزآور ایران است. کشمش  زرد طلایی ملایر، بناب، ملکان، تاکستان و کاشمر از مهمترین انواع کشمش طلایی صادراتی را تولید و به فروش می رسانند. کشمش انگوری را کشمش گوگردی نیز می نامند.

کشمش انگوری چگونه تولید می شود؟

کشمش انگوری یا گوگردی دارای سه مرحله است. مرحله اول مرحله خشک کردن انگور با تیزاب است. در این مرحله کشمش تیزابی تولید می گردد. مرحله بعد خشک کردن کشمش تیزابی در سایه است تا رطوبت به اندازه استاندارد برسد. بعد از مرحله خشک شدن به اتاقک گوگرد هدایت می شود. در این مرحله کشمشها را روی سینی های مخصوص و چوبی پهن کرده و گوگرد را آتش می زندد. بعد از چند دقیقه، اتاقک که هیچ منفذ خروجی ندارد را باز کرده تا کشمش زرد طلایی را بردارند.

بهترین کشمش طلایی برای کجاست؟

کشمش در 4 شهر مهم و اصلی ایران تولید می گردد. تاکستان و ملایر انواع کشمش زرد طلایی را تولید می کنند اما کشمش زرد طلایی بناب و کشمش طلایی ملکان که دو شهر نزدیک بهم هستند جزو بهترین هستند. برای صادرات کشمش طلایی بهترین مناطق این دو شهر هستند.

کشمش طلایی ملکان

کشمش گلدن طلایی به کجاها صادر می گردد؟

کشمش گلدن طلایی یک کشمش صادراتی مهم است. کشمش طلایی در درجات مختلف صادر می گردد. مهمترین بازارهای صادراتی کشمش ایران عبارتند از روسیه، اکراین، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، فرانسه، بلژیک، ارمنستان، ترکیه و دانمارک. در کشورهای همسایه ایران نیز می توان به عراق، قطر، امارات، عمان، تاجیکستان و بحرین اشاره کرد.

۵.۰